Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

Voorbeeld van een goede praktijk : 3. Een dossier van een zelfstandige in samenwerking met het COm (JUNI 2022)

Elke schuldeiser heeft zijn eigen incassoprocedures en onderhandelingsgewoonten, die erg persoonlijk kunnen zijn. De diensten schuldbemiddeling zijn soms genoodzaakt om allerlei trucs te gebruiken in hun onderhandelingen om de kwijtschelding van bepaalde kosten te bekomen of gunstiger betalingsvoorwaarden voor hun cliënt.

Daarom zijn wij op 24/02/2022 met meer dan dertig schuldbemiddelaars (virtueel) samengekomen om GOEDE PRAKTIJKEN uit te wisselen inzake schuldbemiddeling. en matière de médiation de dettes, en meer in het bijzonder rond het thema van een dossier van een zelfstandige in samenwerking met het COm.

De feiten :

De dienst schuldbemiddeling wordt in september 2021 geraadpleegd door een zelfstandige kleermaker wiens zaak ernstig in het slop zit als gevolg van de coronamaatregelen. De bemiddelaar zag dat hij verschillende schulden had en wist niet goed hoe hij hem op profesionneel vlak het beste kon adviseren. Hij verwees hem door naar het COm (Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden).

De onderhandeling :

LHet COm organiseert voorlichtingssessies in groep die overdag plaatsvinden. Dat kan sommige zelfstandigen afschrikken omdat ze vaak liever hun werktijd niet opofferen. Toch is het van belang hen ervan te overtuigen om de sessies bij te wonen, omdat ze echt een positief effect hebben. Er worden enerzijds tips en goede praktijken uitgewisseld, en anderzijds wordt de aangeleerde theorie ook getoetst aan concrete gevallen. Hoewel de sessies in groep doorgaan, kan de zelfstandige ook persoonlijk advies bekomen. Het COm geeft verder ook een beknopte feedback aan de bemiddelaar.

Als de zelfstandige echt niet wil deelnemen aan de groepssessies, kan een individueel gesprek worden aangevraagd, waarbij de bemiddelaar aanwezig kan zijn (maar de aanwezigheid van de zelfstandige zelf blijft wel onontbeerlijk).

Het resultaat :

In dit geval adviseerde het COm de zelfstandige om een winkel te openen en zodoende meer zichtbaarheid te verkrijgen. Daarvoor moest hij wel eerst een businessplan opstellen om een microkrediet te kunnen aanvragen. Een businessplan is een boekhoudkundige projectie van het financiële reilen en zeilen van de onderneming over een periode van 3 jaar.

De zelfstandige volgde het advies van het COm, waardoor hij een lening kon bekomen en een winkel kon openen. De zaak lijkt inmiddels goed te draaien.

Conclusie :

LMaatschappelijk assistenten zijn niet altijd goed geplaatst om zelfstandigen advies te geven over het runnen van hun onderneming. En ook al is het vaak vrij duidelijk of een zaak overlevingskansen heeft of niet, dan nog kan de zelfstandige hun advies soms moeilijk aanvaarden. Daarom kan een samenwerking met het COm zeer nuttig zijn. Een groot voordeel is verder dat ieders rol volkomen duidelijk is: het COm houdt zich niet bezig met particuliere schulden (behalve in geval van faillissement, dat ook betrekking heeft op particuliere schulden). Het optreden van de dienst schuldbemiddeling blijft dus onontbeerlijk, maar wordt ondersteund door professioneel advies op het vlak van de activiteit van de betrokkene, zodat deze zijn inkomen kan verhogen of ten minste op peil kan houden.

Nuttig document :

Via het contactformulier dat is opgesteld na de gespreksconferentie van september 2021 http://www.mediationdedettes.be/Ontmoeting-met-het-COM-samenwerkingsprocedure-DECEMBER-2021?lang=nl

Om terug te keren naar het verslag van de Ronde Tafel van 24/02/2022, klik HIER.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief