Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

Budgettering

Op de website www.checkyourbudget.be kan men :

  • het gezinsbudget (inkomen en uitgaven) bereken dankzij een exceltabel ;
  • over referentie bedragen of richtlijnen beschikken om een minimuminkomen vast te leggen waaronder het niet mogelijk is om een menswaardig leven te leiden ;
  • alle beschikbare hulpmaatregelen vinden voor de gezinnen waarvan het inkomen merkbaar ontoereikend is, op basis van een lijst van alle fiscale, sociale en andere hulpen voor gezinnen in het Brussels Gewest ;
  • nagaan of men wel geniet van alle sociale rechten, financiele- en sociale hulpen, fiscale maatregelen waarop men recht heeft: kinderbijslag, leefloon, werkloosheidsuitkeringen, mutualiteit, steun voor personen met een handicap, belastingkredieten,… ;
  • bestaande pisten doorzoeken om zijn inkomen te verhogen, o.a. via werkgelegenheid: informatie over PWA arbeid, dienstencheques,…

Deze website bestaat momenteel enkel in het Frans.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief