Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

Geannoteerd Wetboek Consumentenkrediet (AUGUSTUS 2014)

Update in september 2022

Het geannoteerd Wetboek Consumentenkrediet werd door de Heer Frederic de Patoul, advocaat, en door Mevrouw Zoé Pletinckx, advocaat, voor het Steunpunt – Schuldbemiddeling (eertijds Grepa) opgesteld en is gratis raadpleegbaar op de website FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie op volgend adres: https://credit2consumer.be/nl.

Deze zeer handige en gebruikersvriendelijke website legt de wetgeving op het consumentenkrediet uit en dit, artikel na artikel.

Het bevat alle relevante wetgeving, rechtspraak, doctrine, de houding van de administratie,…

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief