Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

De rol van de schuldbemiddelaar in geval van onvermogen

Naar aanleiding van de Ronde tafel van 24 januari 2008 gewijd aan de problematiek van de onvermogenden hebben de schuldbemiddelaars hun praktijken kunnen confronteren en uitwisselen.

Deze bezinning heeft ons in de mogelijkheid gesteld nieuwe pistes te creëren en onze hulp-o-theek te vervolledigen.

Wij hebben dus hieronder een synthesenota opgesteld die een inventaris van de goede praktijken bevat alsook een lijst hulpmiddelen die via het Steunpunt ter beschikking staan van de schuldbemiddelaars en pistes om te verkennen die in het licht gesteld werden tijdens de Ronde tafel.

De analyse van de eerste statische gegevens verzameld tussen 1 september 2006 en 31 december 2006 door de VZW Grepa heeft toegelaten vast te stellen dat een vierde van de gezinnen gevolgd door schuldbemiddelingsdiensten en waarvan de inkomsten en de uitgaven gekend zijn hogere uitgaven hebben dan hun inkomsten.

De problematiek van de onvermogenden is ver van anekdotisch in de dagdagelijkse praktijk van de schuldbemiddelaars.

Ten opzichte van deze situaties, is de schuldbemiddelaar vaak onmachtig omdat:
• hij niet in staat is om een duurzame oplossing te vinden aan het probleem van schuldoverlast: elke terugbetaling dempt een andere put, nieuwe schulden komen te voorschijn vermits het om een structurele schuldoverlast gaat te wijten aan een tekort, de verbeteringsperspectieven van de financiële situatie zijn zwak( onbekwaamheid, gepensioneerd, afwezigheid van kwalificatie,...)
• soms is de schuldbemiddelaar zelfs niet in staat om de levensvoorwaarden conform de menselijke waardigheid te verzekeren( toegang tot gezondheidszorg, voldoende eten, een dak, verwarming, elektriciteit, water, kledij en sociale banden,...)
• hij niet in staat is om de autonomie van de persoon te verzekeren: een onvermogende debiteur zal per essentie een ’slechte beheerder’ zijn (moeilijk een debetsaldo te beheren)

Nochtans heeft de schuldbemiddelaar een belangrijke rol te spelen. Bij gebrek de financiële situatie van de debiteur te kunnen beheren, kan hij waken over de betaling van de prioritaire lasten (huur, gas en elektriciteit) opdat het gezin zou vermijden in een nog grotere kwetsbaarheid te vallen. Hij zal de schuldeisers verwittigen van de onmogelijkheid, met de tijd, een beschikbaar gedeelte te vinden voor de terugbetaling.

Het is zeker dat de schuldbemiddelaar het recht op een decent leven verdedigt en via zijn tussenkomst bij de schuldeisers kan hij de uitgeoefende druk verminderen en namelijk proberen traumatiserende roerende beslagen te vermijden. Hij zal proberen de schuldeiser te doen realiseren dat de voortzetting van de procedure van gedwongen uitvoering totaal improductief zou zijn.

De rol van de schuldbemiddelaar in geval van onvermogen

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief