Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

Tarief van de schuldbemiddelaar 2014

DE HONORARIA VAN SCHULDBEMIDDELAARS: TOEPASSELIJKE TARIEVEN VANAF 01/01/2018

De honoraria van de schuldbemiddelaars worden jaarlijks geïndexeerd in functie van de consumentenprijsindex (1).
(1) De honoraria van de schuldbemiddelaars worden enkel aangepast wanneer de stijgingen of dalingen van de consumentenprijsindex als gevolg hebben dat op 1 januari van het volgende jaar de bedragen met 5% of meer stijgen of dalen.
Het komt voor dat de rechter toelaat dat een voorschot wordt aangerekend, bijvoorbeeld om reeds gemaakte kosten te dekken in een procedure waarin het...


Kosten en ereloon van de gerechtelijke schuldbemiddelaar : toepassing van het tarief

Tarief ereloon, emolumenten en kosten van de schuldbemiddelaar vastgelegd in het KB van 18/12/98
Uitgaande van de vaststelling dat er een grote ongelijkheid bestaat in verband met de taxatie van het ereloon tussen de verschillende arrondissementen onderling wat betreft de collectieve schuldenregeling, heeft het O.B.F.G. een vademecum gestemd met betrekking tot de interpretatie van het ereloon, emolumenten en kosten van de schuldbemiddelaar.
Deze tekst werd naar de voorzitters van de hoven...

Geen opleiding in deze sectie

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief