Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

Op welke bedragen kan beslag gelegd worden vanaf 01/01/2023 ?

Arbeidsovereenkomst

Beslagdrempel voor inkomsten ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst, een statuut, een abonnement, alsmede die welke worden uitgekeerd aan personen die tegen loon onder het gezag van een ander persoon arbeid verrichten buiten een arbeidsovereenkomst

Beroepsinkomen : Netto maandinkomen InhoudingBedrag
0 tot 1316 euros 0 % 0
1316,01 euros tot 1414 euros 20 % 19,60 euros
1414,01 euros tot 1560 euros 30 % 43,80 euros
1560,01 tot 1706 euros 40 % 58,40 euros
meer dan 1706 euros 100 % alles

Het bedrag dat vatbaar is voor beslag of overdracht kan verminderd worden met een bedrag per kind ten laste. Deze vermindering bedraagt 81 € in 2023.Pas op ! Om te kunnen genieten van de verhoging moet de gevatte schuldenaar dit verklaren door middel van een aangifteformulier.

Formulier kind(eren) ten laste /beslag

Meer info ? Klik hier

U kunt de bijgewerkte versie van hetrekenprogrammavoor de niet voor beslag vatbare inkomsten op dit website terugvinden. Dit programma is beschikbaar onder de rubriek Info & Tools/Computerprogramma/Software voor de berekening van niet voor beslag vatbare bedragen

Een schuldenaar die vanaf 1 april 2023* een netto maandelijks beroepsinkomen van meer dan 1.706 € ontvangt, zal in geval van loonsoverdracht of loonbeslag 1.584,40€ (1.706 -19,60 -43,60 -58,40) behouden: alles wat dit bedrag overschrijdt mag ingehouden worden. Met een kind ten laste, zal hij 1.584,40 € + 81 € = 1.629,40 € behouden

Vervangingsinkomen

2. Beslagdrempel op inkomsten uit andere activiteiten dan deze bedoeld onder punt 1: vervangingsinkomen, werkloosheidvergoeding of ziekte- of invaliditeitsvergoeding, pensioenen, enz.

Zijn eveneens vatbaar voor beslag: werkloosheidvergoedingen, vergoedingen door het ziekenfonds, pensioenen en als zodanig geldende toelagen, onderhoudsgelden aan de (ex-)echtgenoten, schadevergoedingen voor een arbeidsongeval of een beroepsziekte, vakantiegelden, vergoedingen voor loopbaanonderbreking,...

Vervangingsinkomen : netto maandinkomenInhoudingbedrag
0 tot 1316 euros 0 % 0
1316,01 euros tot 1560 euros 20 % 19,60 euros
1560,01 tot 1706 euros 40 % 116,80 euros
meer dan 1706 euros 100 % alles

Een schuldenaar die vanaf 1 april 2023* een netto maandelijks vervangingsinkomen van meer dan 1.706 € ontvangt, zal in geval van loonsoverdracht of loonbeslag 1.569,60 € (1.706 - 19,60 - 116,80) behouden: alles wat dit bedrag overschrijdt mag ingehouden worden. Met een kind ten laste, zal hij maximum 1.569,60 € + 81 € = 1.650,60 € behouden.

* OPGELET - De wetgever heeft naar aanleiding van de energiecrisis de beslagbare toeslag tijdelijk met ongeveer 20% verhoogd. Deze maatregel, die zou gelden van 03/11/2022 tot 31/12/2022, is verlengd tot 01/04/2023.
Deze bedragen zijn beschikbaar in onderstaande tabel:

Beslagbaar inkomen van 30/12/2022 tot 31/03/2023

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief