Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

Achterstand van ziekenfondsbijdragen geëist door INTRUM (DECEMBER 2019)

Gepubliceerd op 30/12/2019
update op 28/05/2020

Naar aanleiding van ons artikel van oktober over de ziekenfondsbijdragen, ontvingen wij vragen over brieven van INTRUM waarin de betaling van een schuld ten voordele van PARTENA-ONAFHANKELIJK ZIEKENFONDS werd geëist. Deze brieven bevatten enkel een verzoek tot betaling zonder te dreigen met juridische stappen, maar geven anderzijds ook geen detail van de schuld.

Deze mails zijn naar onze mening onwettig, aangezien de wet voorziet in een andere sanctie in geval van niet-betaling. Daarom hebben wij een standaardbrief opgesteld met onze argumenten en juridische verwijzingen.

standaardbrief Partena INTRUM NL

Aarzel niet om deze brief te gebruiken en laat ons desgevallend het antwoord van INTRUM weten. Als deze pesterijen voortduren, kunnen we u ook helpen om een klacht in te dienen bij de FOD Economie.

OPGELET, voordat u deze brief gebruikt, moet u zich afvragen wat de gebruiker precies wenst.

  • Als het de bedoeling is om opnieuw recht te krijgen op de aanvullende diensten en activiteiten zonder een wachttijd te moeten uitzitten, is het beter om met PARTENAMUT te onderhandelen over de betaling van alle of een deel van de achterstallige bedragen. Naar onze mening moet het mogelijk zijn om de achterstallen te beperken tot 2 jaar lidmaatschapsbijdrage, maar PARTENAMUT is niet verplicht om de wachttijd te laten vallen.
  • Als het niet de bedoeling is om deze rechten onmiddellijk terug te verwerven, aarzel dan niet om de standaardbrief te gebruiken en stappen te nemen om de gebruiker bij de HZIV aan te sluiten.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief