Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

Op welke bedragen kan beslag gelegd worden vanaf 01/01/2021 ?

Arbeidsovereenkomst

Beslagdrempel voor inkomsten ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst, een statuut, een abonnement, alsmede die welke worden uitgekeerd aan personen die tegen loon onder het gezag van een ander persoon arbeid verrichten buiten een arbeidsovereenkomst

Beroepsinkomen : Netto maandinkomen InhoudingBedrag
0 tot 1149 euros 0 % 0
1149,01 euros tot 1235 euros 20 % 17,20 euros
1235,01 euros tot 1362 euros 30 % 38,10 euros
1362,01 tot 1490 euros 40 % 51,20 euros
meer dan 1490 euros 100 % alles

Het bedrag dat vatbaar is voor beslag of overdracht kan verminderd worden met een bedrag per kind ten laste. Deze vermindering bedraagt 71 € in 2021.Pas op ! Om te kunnen genieten van de verhoging moet de gevatte schuldenaar dit verklaren door middel van een aangifteformulier.

Formulier kind(eren) ten laste /beslag

Meer info ? Klik hier

U kunt de bijgewerkte versie van hetrekenprogrammavoor de niet voor beslag vatbare inkomsten op dit website terugvinden. Dit programma is beschikbaar onder de rubriek Info & Tools/Computerprogramma/Software voor de berekening van niet voor beslag vatbare bedragen

Een schuldenaar die vanaf 1 januari 2021 een netto maandelijks beroepsinkomen van meer dan 1.490 € ontvangt, zal in geval van loonsoverdracht of loonbeslag 1.383,50€ (1.490 -17,20 -38,10 -51,20) behouden: alles wat dit bedrag overschrijdt mag ingehouden worden. Met een kind ten laste, zal hij 1.383,50 € + 71 € = 1454,50 € behouden

Vervangingsinkomen

2. Beslagdrempel op inkomsten uit andere activiteiten dan deze bedoeld onder punt 1: vervangingsinkomen, werkloosheidvergoeding of ziekte- of invaliditeitsvergoeding, pensioenen, enz.

Zijn eveneens vatbaar voor beslag: werkloosheidvergoedingen, vergoedingen door het ziekenfonds, pensioenen en als zodanig geldende toelagen, onderhoudsgelden aan de (ex-)echtgenoten, schadevergoedingen voor een arbeidsongeval of een beroepsziekte, vakantiegelden, vergoedingen voor loopbaanonderbreking,...

Vervangingsinkomen : netto maandinkomenInhoudingbedrag
0 tot 1149 euros 0 % 0
1149,01 euros tot 1235 euros 20 % 17,20 euros
1235,01 tot 1490 euros 40 % 102,00 euros
meer dan 1490 euros 100 % alles

Een schuldenaar die vanaf 1 januari 202 een netto maandelijks vervangingsinkomen van meer dan 1.490 € ontvangt, zal in geval van loonsoverdracht of loonbeslag 1.370,80 € (1.490 - 17,20 - 102,00) behouden: alles wat dit bedrag overschrijdt mag ingehouden worden. Met een kind ten laste, zal hij maximum 1.370,80 € + 71 € = 1.441,80 € behouden

OPGELET, vanwege de Coronavirus-crisis, heeft de wet van 20/12/2020 de beslagdrempels voor de maanden januari tot september 2021 met 20% verhoogd.

Voor meer informatie over de wet van 20/12/2020, klik hier

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief