Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

Hoe kan men het afkortingsrecht en de inningskosten die de deurwaarder vordert in het kader van parkingretributies betwisten ?

Om u te helpen de kosten van ingebrekestelling, het afkortingsrecht en de inningskosten die de deurwaarder vordert in het kader van parkingretributies te betwisten, hebben wij voor u een nieuwe modelbrief opgesteld (in bijlage).

Lees aandachtig de handleiding minnelijke invordering (in bijlage) alvorens deze brief te gebruiken.

Modelbrief parkeerretributie minnelijke invordering
Handleiding minnelijkeinvordering en analyse van afrekeningen 2015
  1. Opgelet! Kijk het gemeentereglement zorgvuldig na om te weten of het om een belasting of een retributie gaat.
  2. Indien de deurwaarder gelast is voor de invordering van een retributie = het gaat wel degelijk om een minnelijke invordering (zolang er geen vonnis is tussengekomen)
  3. Indien de deurwaarder gelast is met de invordering van een belasting, dan beschikt de gemeente over een uitvoerbare titel = het gaat om een gerechtelijke invordering, in welk geval bovenstaande brief niet van toepassing is.
  4. Als u de kosten betwist, raad de schuldenaar dan altijd aan om alvast het onbetwistbaar verschuldigd gedeelte te betalen (dit wil zeggen de hoofdsom, in voorkomend geval verhoogd met de wettelijke interesten vanaf de datum van ingebrekestelling).
    Modelbrief klachtbij NKGB overtreding van de wet minnelijke invordering 2015.

Zie ook

Vred. St Gillis Rauwers - betwisting parkeerkosten

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief