Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

imprimer

Gratis Informatiesessies Collectieve Schuldenregeling 2020-2021

DOELGROEP?

Personen die een verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling willen indienen of waarvan de aanvraag nog maar net toelaatbaar verklaard werd.

De opleiding zal in het Frans gegeven worden maar sessies in het Nederlands kunnen ook voorzien worden als wij genoeg geïnteresseerde personen hebben. Aarzel niet om ons hierover te contacteren.

VOORAFGAANDE VOORWAARDEN OM DEZE INFORMATIESESSIE TE KUNNEN VOLGEN:

 • 1. De inschrijving moet verplicht gebeuren door een schuldbemiddelaar of een advocaat;
 • 2. De persoon moet een eerste informatie over de collectieve schuldenregeling ontvangen hebben.

WELKE VRAGEN KOMEN AAN BOD?

 • Wat is een collectieve schuldenregeling?
 • Hoe en waar moet men een aanvraag indienen?
 • Het verzoekschrift en zijn inhoud (budget, schulden, …);
 • Wat gebeurt er tussen de indiening van het verzoekschrift en de beslissing van de rechter?
 • Wat gebeurt er wanneer de rechter het verzoek toelaatbaar verklaart?
 • Het eerste contact met de gerechtelijke schuldbemiddelaar;
 • De rol van de gerechtelijke schuldbemiddelaar;
 • De kosten van een collectieve schuldenregeling;
 • Het minnelijke afbetalingsplan, de veranderingen, de problemen,…
 • De herroeping.

Interesse?

De diensten schuldbemiddeling worden automatisch verwittigd één maand voor elke infosessie (per mail). Advocaten die eveneens wensen op de hoogte gehouden te worden, kunnen ons een email sturen op info@steunpuntschuldbemiddeling.be met naam, voornaam, adres en telefoonnummer.

Bevestiging van de inschrijving

Wegens gezondheidsmaatragelent is het aantal deelnemers beperkt tot 9 personen.

De inschrijvingen zullen volgens orde van ontvangst behandeld worden.

U ontvangt onmiddellijk een inschrijvingsbevestiging (voor zover er nog beschikbare plaatsen zijn).
Een week voor de infosessie ontvangt u nog een herinneringsmail, om de ingeschreven persoon eraan te herinneren dat een plaats voor hem/haar gereserveerd is en hem/haar te wijzen op de datum, uur en plaats van de infosessie.

Contactpersoon:

Mounia Ouaqqa
info@mediationdedettes.be
Jubelfeestlaan 153-155 1080 Brussel
T.02/217.88.05 - F. 02/217.88.07
info@steunpuntschuldbemiddeling.be
www.steunpuntschuldbemiddeling.be

Bulletin d’inscription aux séances RCD pour le public
Programma van de gratis collectieve opleidingen over de collectieve schuldenregeling voor het publiek
Datum
 • 23 september 2020
 • 21 oktober 2020
 • 18 november 2020
 • 16 december 2020
 • 20 januari 2021
 • 24 februari 2021
 • 24 maart 2021
 • 21 april 2021
 • 19 mei 2021
 • 23 juni 2021
Dienstregeling

Van 9u30 tot 11u30

Maximum aantal deelnemers

9

Prijs

De infosessies zijn gratis.

Trainers

.

Locatie

Steunpunt Schuldbemiddeling
Jubelfeestlaan 155 1080 Brussel
(Bus 14 en Tram 51 halte Vanderstichelen / Metro Ribaucourt of Belgica).

Inschrijving

De schuldbemiddelaar vult één inschrijvingsformulier per persoon in en stuurt het per mail, per fax op 02/217 88 07 of per brief naar het Steunpunt, Jubelfeestlaan 155 1080 Brussel.

De inschrijvingen zullen volgens orde van ontvangst behandeld worden.

U ontvangt onmiddellijk een inschrijvingsbevestiging (voor zover er nog beschikbare plaatsen zijn).

Een week voor de infosessie ontvangt u nog een herinneringsmail, om de ingeschreven persoon eraan te herinneren dat een plaats voor hem/haar gereserveerd is en hem/haar te wijzen op de datum, uur en plaats van de infosessie

Agenda

 • Event Steunpunt
 • Event partner
 • Opleiding

Nieuwsbrief