Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De installatie van de schuldenbemiddelingssoftware van het Brusselse OCMW bij de diensten schuldenbemiddeling erkend door de GGC (JUNI 2015)

De installatie van de schuldenbemiddelingssoftware van het Brusselse OCMW bij de diensten schuldenbemiddeling erkend door de GGC is goed op weg en roept enkele vragen op…

In dit stadium en volgens onze meest recente informatie zou het programma geïnstalleerd zijn bij de OCMW’s van Molenbeek, Schaarbeek, St.-Lambrechts-Woluwe en Vorst en bij de vzw Protestants Sociaal Centrum. Het project zou ook goed op weg zijn in de OCMW’s van Anderlecht en Sint-Joost, bij het Leger des Heils, in het OCMW van Ukkel en bij de vzw Centrum voor Sociale Opvang E.H. Froidure (Spullenhulp).

Wat zeggen de statistieken…

Er bestaan momenteel geen statistieken voor het Brussel Gewest over de overmatige schuldenlast bij gezinnen die in schuldenbemiddeling zitten (die statistieken bestaan wel voor Vlaanderen en Wallonië).

De overeenkomst die wordt ondertekend alvorens de software bij de diensten geïnstalleerd wordt, voorziet echter dat de gebruiker van het programma één jaar na de installatie van de software statische gegevens doorgeeft (zie artikel 2 en 11 van de overeenkomst in bijlage).

Overeenkomst schuldbemiddeling software 2013

…geen paniek !

De gegevens in kwestie worden gedefinieerd in bijlage 3 (bijlage).

Bijlage gegevens 2013

Het gaat om de gegevens waarover wij reeds in 2004 een akkoord hadden bereikt met de diensten schuldbemiddeling, ten tijde van onze eerste poging tot analyse van de problematiek van overmatige schuldenlast bij Brusselse gezinnen.
Er valt dus niets te vrezen. Het werk dat onze sector verricht zal dankzij deze statistieken eindelijk zichtbaar worden (wat ons argumenten zal geven om te pleiten voor een eerlijke subsidiëring) en ook bepaalde clichés die nog steeds bestaan in de hoofden van sommige politici riskeren te sneuvelen…
De verzamelde gegevens zullen uiteraard anoniem gemaakt worden.

Dit alles is echter nog niet voor morgen…
Zover staan we nu:

  • De stuurgroep werd nog niet opgericht.

De stuurgroep zal bestaan uit één vertegenwoordiger van elke bevoegde minister, een vertegenwoordiger van het Steunpunt Schuldbemiddeling, een vertegenwoordiger van het het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad, een vertegenwoordiger van de Conferentie van Voorzitters en Secretarissen van de OCMW’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een vertegenwoordiger van de afdeling OCMW van de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het is deze stuurgroep die zal instaan voor de overdracht van de gegeven. Mochten er zich grote problemen voordoen bij de implementatie van het programma (wat we niet wensen), dan zullen die zeker aan het licht komen en zal dit uiteraard een invloed hebben op de organisatie van de gegevensoverdracht.

  • De operator die zal instaan voor het verzamelen en het analyseren van de gegevens werd ook nog niet aangeduid.
    Dit zal in ieder geval gebeuren in overleg met de Afdeling OCMW van de Vereniging van de Stad en de Gemeenten, alle OCMW’s en de kabinetten van de GGC.

Het is mogelijk dat het Steunpunt hiervoor wordt aangeduid, maar dan hebben we bijkomende financiering nodig omdat we momenteel niemand hebben die dit bijkomend werk van statistische analyse kan uitvoeren.
Bovendien moet het OCMW van Brussel ook een “user’s club” oprichten, waar problemen kunnen opgelost worden, het programma kan verbeterd worden, enz.

Besluit

We staat momenteel nog niet verder dan de eerste installaties/ ingebruiknames… Wordt dus vervolgd…

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief