Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

Op welke bedragen kan beslag gelegd worden ?

Op welke bedragen kan beslag gelegd worden vanaf 01/01/2022 ?

Arbeidsovereenkomst
Beslagdrempel voor inkomsten ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst, een statuut, een abonnement, alsmede die welke worden uitgekeerd aan personen die tegen loon onder het gezag van een ander persoon arbeid verrichten buiten een arbeidsovereenkomst Beroepsinkomen : Netto maandinkomen InhoudingBedrag 0 tot 1186 euros 0 % 0 1186,01 euros tot 1274 euros 20 % 17,60 euros 1274,01 euros tot 1406 euros 30 % 39,60 euros 1406,01 tot 1538 euros 40...


De niet voor beslag vatbare bedragen en het begrip kind

1. Definitie van het kind ten laste : drie cumulatieve voorwaarden
1. In hoofde van het kind : een criterium qua leeftijd of van het vermogen om voorzichzelf te zorgen.
Onder voorbehoud van de personen die onder het statuut van de verlengde minderjarigheid vallen, kunnen alleen de personen die niet de volle leeftijd van vijfentwintig jaar bereikt hebben beschouwd worden als kind ten laste.
Het kind mag uiteraard niet over eigen inkomsten beschikken. Indien dat het geval zou zijn, kan hij...

Geen opleiding in deze sectie

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief