Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

De verjaring van energieschulden

Inwerkingtreding van een nieuwe verjaringstermijn op het gebied van energie (OKTOBER 2017)

Sinds 3 augustus 2017 is een nieuwe wet in werking getreden tot vaststelling van nieuwe verjaringstermijnen op het gebied van energie.
De verjaringstermijn voor energieschulden is thans vastgelegd op 5 jaar, ondanks onze aanbevelingen aan het federale parlement.
Meer informatie vindt u op: http://www.socialenergie.be/fr/la-p...


De verjaring van energieschulden : 1 of 5 jaar ?

[Update in JUNI 2022 - LET OP, op 26/07/2017 heeft de wetgever het debat rond de verjaringstermijn voor energieschulden geregeld en de verjaringstermijn van 5 jaar ingesteld met betrekking tot de levering van goederen en diensten via water-, gas- of elektriciteitsdistributienetwerken (of telecom) - zie artikel 2277: Vorderingen voor de levering van goederen en diensten via water-, gas- of elektriciteitsdistributienetwerken of de levering van elektronische-communicatiediensten of radio- en...

Geen opleiding in deze sectie

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief