Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

De invordering van onbetwiste schuldvorderingen of IOS

De invordering van onbetwiste schuldvorderingen of IOS (NOVEMBER 2022)

Artikel verschenen in « Les Echos du Crédit et de l’Endettement » nr° 75 (july-augustus-september 2022). Zie HIER] een procedure in het leven geroepen voor gebruik in business-to-business zaken, die voorziet in de omkering van de geschillenprocedure. Dit houdt in dat de schuldenaar niet langer automatisch voor de rechter zal worden gedaagd. De schuldeiser kan na afloop van dez

Geen opleiding in deze sectie

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief